Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Na severu od hradu vévody Jana se nachází malebné městečko Jesenice. Vede přes něj několik obchodních cest a tak se tu často pořádají velkolepé a vyhlášené trhy.
Horní a Dolní Fikač jsou nevelké rybníky severně od hradu a nedaleko od městečka Jesenice. Fauna a flora s kterou se tu můžeme setkat je překrásná, ale pozor, na březích těchto rybníků žijí i bytosti, s kterými není radno se setkat.
Strom zrození je nádherný a statný. Rytíř Rudolf Rak častokráte sedával v jeho stínu a vychutnával si příjemné ševelení listů tohoto velikána nad jeho hlavou.
Temný les se nachází jižně od vévodova hradu v jeho bezprostřední blízkosti. Bytosti, které zde žijí mají nadpřirozenou moc, ale naštěstí není třeba se jich obávat, jelikož již dlouhé věky hájí zájmy vévody Jana a druidího společenstva místního kraje.
Rakova cesta vede od hradu vévody Jana směrem na západ a pomyslně odděluje Temný les a Hvozd masožravých včel. Za mlada tu rytíř Rak spolu s vévodou Janem pořádali závod v běhu do kopce v plné zbroji.

Velmistr druid Michal 3.úrovně

djVítejte v druidím lese, který se nachází v blízkosti vévodova hradu. Máte zde jedinečnou možnost nahlédnout do několika druidích knih, které skrývají nemalá tajemství či hrdinství. Můžete se zde zároveň dozvědět zajímavosti či drby z hradu nebo podhradí.

lezecvrk@seznam.cz

Get Adobe Flash player

Graja je druidím společenstvem velice uznávaný jedinec, který má předpoklady pro to, státi se v budoucnu druidem. Většinou je to zádumčivý člověk, který vše sleduje tiše zpovzdálí, ale má neskutečný přehled o veškerém dění v panství i mimo něj. Jeho nadpřirozené schopnosti se rozvíjí velice pomalu a často o nich ani sám neví. V případě nutnosti je ale umí skvěle využívat vždy pro dobro věci. Neviditelnou mocí druidů ve vyšším postavení je vždy veden a hlavně chráněn.

V roce 2014 (L.P. 1431) se v našem panství podařilo objevit prvního jedince s těmito schopnostmi a je jím Matouš K.  

V roce 2015 (L.P. 1453) se panoši Matouši K. podařilo umění Graji vylepšit na 2.úroveň.