Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Na severu od hradu vévody Jana se nachází malebné městečko Jesenice. Vede přes něj několik obchodních cest a tak se tu často pořádají velkolepé a vyhlášené trhy.
Horní a Dolní Fikač jsou nevelké rybníky severně od hradu a nedaleko od městečka Jesenice. Fauna a flora s kterou se tu můžeme setkat je překrásná, ale pozor, na březích těchto rybníků žijí i bytosti, s kterými není radno se setkat.
Strom zrození je nádherný a statný. Rytíř Rudolf Rak častokráte sedával v jeho stínu a vychutnával si příjemné ševelení listů tohoto velikána nad jeho hlavou.
Temný les se nachází jižně od vévodova hradu v jeho bezprostřední blízkosti. Bytosti, které zde žijí mají nadpřirozenou moc, ale naštěstí není třeba se jich obávat, jelikož již dlouhé věky hájí zájmy vévody Jana a druidího společenstva místního kraje.
Rakova cesta vede od hradu vévody Jana směrem na západ a pomyslně odděluje Temný les a Hvozd masožravých včel. Za mlada tu rytíř Rak spolu s vévodou Janem pořádali závod v běhu do kopce v plné zbroji.

Velmistr druid Michal 3.úrovně

djVítejte v druidím lese, který se nachází v blízkosti vévodova hradu. Máte zde jedinečnou možnost nahlédnout do několika druidích knih, které skrývají nemalá tajemství či hrdinství. Můžete se zde zároveň dozvědět zajímavosti či drby z hradu nebo podhradí.

lezecvrk@seznam.cz

Get Adobe Flash player

Panství Račí hrad

V samotném srdci Vévodství Račího hradu nachází se panství stejného jména. Na jeho území byl na kraji lesa vybudován hrad, na němž sídlí vévoda s arcivévodou a v jehož blízkosti nejčastěji zdržují se i druidi spolu s různými magickými bytostmi. Panství Račího hradu je v rámci celého vévodství známo jako ústřední místo veškerého kulturního života a obchodního ruchu. Na hradě se pravidelně pořádají taneční slavnosti, karnevaly či různé další zábavné večery. V blízkosti hradního dvora stejně tak mají své významné místo trhy, na nichž se setkávají kupci z celého vévodství i cizích krajů.

Kromě čilého obchodního a řemeslného života k bohatství panství přispívá i pěstování obilovin a pastevectví, neboť v okolí hradu se rozkládají rozsáhlé lány a louky. Mezi Račím hradem a městem Jesenicí se také nacházejí dva největší rybníky na celém vévodství, Velký rybník a Fikač.