Letní tábor s kapkou české historie

Jsme spolek s více jak desetiletou tradicí, který se zaměřuje na pořádání dětského tábora s fantasy-historickými prvky. Tábor je určen pro všechny zvídavé dobrodruhy a nadšence ve věkové kategorii 7-15 let, lépe řečeno, pro děti školní docházkou povinné.

U vévody se objevuje nová výpomoc – dryáda Lisien. Druid Mistr Michal se po navrácení z obřadu povýšení chová dosti podivně a neuznává velmistrovskou hodnost. Dryáda prozrazuje vévodovi a arcivévodovi, že druid Michal je onen hledaný rytíř Rudolf Rak, ale svoji minulost neuznává. Poté, co je vyšší i nižší šlechtou přesvědčen, že má svoji minulost přijmout a vrátit se pomocí lektvaru Dávné mysli, odhaluje svoji záhadnou minulost všem. Střípky jeho vzpomínek jsou pomalu poskládány a za příkladné pomoci všech družin se podaří najít poslední – třetí Rusudanovo truhlu s poklady.