Letní tábor s kapkou české historie

Jsme spolek s více jak desetiletou tradicí, který se zaměřuje na pořádání dětského tábora s fantasy-historickými prvky. Tábor je určen pro všechny zvídavé dobrodruhy a nadšence ve věkové kategorii 7-15 let, lépe řečeno, pro děti školní docházkou povinné.

Píše se rok 1271 a od posledního setkání s dobrodruhy na Račím hradě uběhlo dlouhých sedm let. Za tu dobu se Království české, pod které patří naše Vévodství Račího hradu, stává opravdovou evropskou velmocí, sahající přes Alpy až k Jadranu. Zásluhou našeho chrabrého krále Přemysla Otakara II., jemuž se letos narodil toužebně očekávaný syn Václav, se tak během tohoto období území našeho království rozrostlo o rakouské země, Slovinsko a část severní Itálie. Díky bezedným stříbrným dolům jsou královské truhlice vždy plné a pak je vždy dost peněz na žold vojákům, kteří šíří hrůzu a děs do okolních zemí. Nikdo si pak nedovolí zkřížit zbraň s našimi železnými rytíři. Náš král, zvaný „železný a zlatý,“ dokonce počíná přemýšleti i o koruně Svaté říše římské...

Ve sklepeních Račího hradu byl nalezen tajemný obraz a nějaké složité nákresy. Poddaným se podaří nákresy rozluštit a bylo zjišťují, že v místních lesích je zakopán bájný Rusudanův poklad. Cesta k nalezené pokladu leckdy není snadná a stojí mnoho sil a času. Avšak nakonec za pomoci všech panství je poklad skutečně v místních lesích nalezen - zakopán v obrovské truhle !