Letní tábor s kapkou české historie

Jsme spolek s více jak desetiletou tradicí, který se zaměřuje na pořádání dětského tábora s fantasy-historickými prvky. Tábor je určen pro všechny zvídavé dobrodruhy a nadšence ve věkové kategorii 7-15 let, lépe řečeno, pro děti školní docházkou povinné.

Dynastie Jagellonců, jejichž vláda nad českými zeměmi skončila neslavně porážkou s Turky v bitvě u Moháče je na českém trůně vystřídána rodem Habsburků. Ten je původem ze Švýcarska a přísně katolicky vychovaní králové k českým zemím a lidu nechovají zrovna přátelské vztahy. Češi jsou i v těchto časech (tedy 150 let po husitských bouřích) nadále vnímání jako rebelové a kacíři a jejich práva na svobodnou víru jsou pošlapávána.

Ocitáme se v roce 1586 a naše země je součástí mnohonárodnostního habsburského soustátí, kam patřilo též Chorvatsko, Turky neobsazená část Maďarska, Slovensko a také rakouské země.

Zemi nyní vládne císař Rudolf II., který ale pro vládnutí příliš stvořen nebyl. Místo toho jej zajímá umění a tehdy populární vědní obory jako hvězdářství, alchymie a hudba. Snad vláda císaře Rudolfa II., který toleruje i nekatolickou část populace, vnese do nábožensky rozdělené země alespoň trochu klidu. Jak dlouho tento klid bude ale trvat?